ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Onze danszalen hebben speciale dansvloeren, daarom vragen we aan de sporters & deelnemers van de lessen om propere schoenen te dragen in de danszalen en materiaal in de lockers te laten. 

  • De lockers kunnen op slot gedaan worden, maar hiervoor dien je zelf een slotje mee te nemen. Indien nodig kan er ook ter plaatse een slotje aangekocht worden. 

  • LMNTS is niet verantwoordelijk voor het verlies van materiaal of diefstal. Wij bieden de optie om dit te voorkomen, dus ligt de verantwoordelijkheid bij het lid zelf. 

  • Aanwezigheden nemen. Zorg dat de lesgever bij aanvang van de les weet / kan noteren dat je aanwezig bent. Bij deze ben je dan volledig in orde indien er ooit hulp van verzekering nodig is.

  • Inschrijvingsgeld wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald. Bij lange afwezigheid, kan eventueel een mogelijke vorm van compensatie in aanmerking komen met medisch bewijs van een specialist of doktersbewijs. 

  • Elke LMNTS sporter is verzekerd bij aanvang van elke lessenreeks of eender welke activiteit georganiseerd door LMNTS. Voor volwassen deelnemers is dit na registratie van je paspoort en de nodige extra contactgegevens. 

  • Tijdens de lessen kunnen er filmpjes of foto's gemaakt worden. Deze kunnen door LMNTS gebruikt worden als promo van de activiteiten. Door je deelname aan de lessen, geef je hierbij de toestemming voor het gebruik van deze foto's of filmpjes. Indien je dit liever niet wil, mag je dit altijd melden en dan wordt hier ook rekening mee gehouden.