top of page

Voorwaarden
Binnen LMNTS

⚠WAT MET OUTDOOR LESSEN? 


• In de zomermaanden kunnen wij buiten sporten (in de tuin van de tuinbouwschool/ in de tuin achteraan)

Hou de applicatie / reservatie pagina in de gaten om te weten waar de les doorgaat. 
• De lessen zullen doorgaan indien ze voldoen aan alle voorwaarden die nodig zijn. 

⚠ PRAKTISCHE AFSPRAKEN:

✅ De sporters proberen zelf een MATJE te voorzien als de les buiten doorgaat. Binnen kunnen wij voor matjes zorgen.

Het is wel VERPLICHT een EIGEN HANDDOEK te gebruiken.


RESERVATIE is VERPLICHT.

Dit omdat wij controle moeten bewaren over het maximum aantal deelnemers en om online aankoop te verkiezen. 


✅ Respecteer de trainingstijd: Wij spreken maximum 5 minuten voor de les af, 

✅ RFID bandje is VERPLICHT bij gebruik van abonnement of beurtenkaart. Je scant voor aanwezigheid vóór je de les betreedt. 

Heb je dit nog niet of ben je jouw bandje kwijt? Dan kan je deze aan de balie aankopen voor €5.

✅ Wanneer er materiaal gebruikt wordt, gelieve dit na de les mee te ontsmetten.

 

Er is een minimum aantal deelnemers vereist. Indien er 5 of minder deelnemers gereserveerd hebben (of minder dan 4 voor HIIT lessen), kan de les geannuleerd worden. Hierbij worden de leden in kwestie op tijd verwittigd en de beurten terug geplaatst. 

✅ Om de mensen op de reservelijst de kans te geven en op tijd te kunnen verwittigen, wordt de annulatie termijn verlengd naar 18u. Vanaf nu kan je tot 18u voor de les, jouw gereserveerde plekje annuleren. Eenmaal nadien wordt het beurtje aangerekend, maar mag je nog steeds laten weten als het niet lukt om de les mee te volgen. Beurten kunnen enkel worden teruggeplaatst met een geldig doktersattest van de dag zelf! 

✅ Bij ziek vallen of quarentaine plaatsing van een lesgever, kan het voorvallen dat een les last minute geannuleerd moet worden. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

✅ Het uurrooster, en dus ook de lessen, worden elk seizoen herbekeken. Het uurrooster kan dus worden aangepast. Ook kunnen lessen worden geschrapt door veranderde beschikbaarheden van de lesgever of een te kort aan deelnemers. 

✅1 beurt = 1maand, 10 beurten = 6maanden en 20 beurten = 1jaar. Deze periode kan enkel worden verlengd door een geldig, (geen geantidateerd) medisch attest, die binnen de periode van de beurt(enkaart) valt.

Niet met terugwerkende kracht geldig. 

✅ Een beurtenkaart is niet exhaustief voor één bepaalde les. Indien een les niet werd opgenomen in het lessenrooster, zijn er nog heel wat andere leuke lessen!

✅ Tegoeden dienen binnen het sportjaar gebruikt te worden. 

Terugbetalingen zijn niet mogelijk. 

✅ Bij aankoop van eender welke aankoop binnen LMNTS, verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen met de algemene voorwaarden en hij zich hiermee akkoord verklaart.

✅Zie pagina Fitness voor Fitness Voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

⚠ HOE RESERVEREN ? 

Je kan enkel reserveren voor een groepsles als je een geldige losse beurt of beurtenkaart aangekocht hebt. 
LET OP! Start 2 Bungee, start 2 cycle en danslessen horen hier niet bij. 

OF VIA APP 📱

Download gratis ‘MyClubApp’ in Google Play of Apple Store.
🍏 Apple: https://apps.apple.com/us/app/myclubapp/id1330009940
🤖 Android: https://play.google.com/store/apps/details
Met deze app kan je eenvoudig groepslessen reserveren, alsook de geplande afspraken bij de trainers terugvinden, ...

Hoe werkt het?
--------------------

1. Download de app op jouw smartphone of tablet
2. Open je de app voor de eerste keer? Dan vraagt hij je om de club naam in te geven: LMNTS
3. Selecteer 'LMNTS' zodat je je kan aanmelden via je klantnummer en een paswoord. 
=> Nog geen account: Kies voor "Nog geen paswoord of paswoord vergeten", vul je emailadres in en ontvang een paswoord. Die kan je nadien aanvoegen. 
4. Via "Reserveer" kan je een plaatsje boeken voor één van onze groepslessen.

Via "reservaties" kan jouw eigen afspraken in LMNTS raadplegen.

Lukt het je toch niet? Neem gerust contact op! 

Bij elke aankoop binnen LMNTS, gaat het lid akkoord met onze voorwaarden. 

bottom of page